MVCSHARP Ailesi ile yazılım geliştirmeye dair makaleler

MVC WebMail ile mail gönderimi

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde WebMail ile ilgili bir örnek yapacağız

Webmail smpt e-mail göndermek için kullanılır.

Kullanılacak özellikler aşağıdaki gibidir.

 • SmtpServer: Eposta gönderme işleminde kullanılacak olan SMTP adresini belirtir. 
 1. Gmail için : smtp.gmail.com
 2. Live Mail için :smtp.live.com 

gibi ..

 WebMail.SmtpServer = "smtp.gmail.com";
 • UserName : Mail gönderme işleminde kullanılacak eposta adresinin kullanıcı adı. Genellikle kullanıcı adımız eposta adresimiz olur. 
 WebMail.UserName = "[email protected]";
 • Password : Mail adresinin şifresi (gönderme işlemi yapan eposta adresinin)
 WebMail.Password = "Şifre";
 • EnableSsl : Mail Gönderme işleminde kullandığımız eposta adresi SSL protokolü kullanıyorsa bu özellik true kullanmıyorsa false değeri alır. Live mail ve gmail için true değeri geçerlidir.
 WebMail.EnableSsl = true;
 • SmtpPort : Mail gönderirken kullanılacak port numarası
 WebMail.SmtpPort = 587;
 • Send : Yukarıdaki gibi belirlenen değerlere göre mail gönderme işlemini gerçekleştiren methodtur.
 WebMail.Send("Alıcı Eposta Adresi", "Konu", "İçerik", "Gönderici");

 

Kodlarımızı toparlayalım ve bunu bir method haline getirelim cool

    public static bool MailGonder(string mail, string icerik, string konu)
    {
      try
      {
        WebMail.SmtpServer = "smtp.gmail.com";
        WebMail.UserName = "[email protected]";
        WebMail.Password = "Şifre";
        WebMail.EnableSsl = true;
        WebMail.SmtpPort = 587;
        WebMail.Send(mail, konu, icerik, "MVCSharp");
        return true;
      }
      catch { return false; }

    }

Yukarıdaki fonksiyonu incelersek MailGonder fonksiyonu parametre olarak mail göndereceğimiz adresi,gönderilecek içeriği ve konuyu bizden istiyor.

Eğer mail gönderme işlemi başarılı ise geriye true, başarısız ise false değeri döndürüyor.

Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere Saygılarımla Fatih BÜLBÜL

Facebook Üzerinden Yorumlar